Start > Tjänster > Trimport® – Upphandlingsstöd

Trimport® – Upphandlingsstöd

Om ni har behov av stöd i er upphandlingsprocess kan vi erbjuda det som en del av Akveduktens tjänsteutbud. Både Trimport och Akveduktens konsultverksamhet drivs av Per Karlbom. Per har mångårig erfarenhet av upphandlingar, både som säljande och upphandlande part. Kontakta oss gärna för en diskussion om hur ett stöd i er upphandling skulle kunna utformas på bästa sätt och för en offert.