Start > Tjänster > Trimport® – Kommande versioner

Trimport® – Kommande versioner

Telecom Expense Management (TEM)

Efter version 1 fortsätter vi ett tag på telefonispåret med tillämpningar inom det område som brukar kallas för Telecom Expense Management eller TEM. Exempel på sådana tillämpningar är verktyg för- att skapa en nulägesbild av nyttjade telefonitjänster
– upphandling av och jämförelser av prislistor för telefonitjänster
– implementering av nya avtal för telefonitjänster
– underhåll av register för abonnemang och växelanknytningar
– kontroll av leverantörens debiteringar
– optimering av abonnemang och tilläggstjänster
– ärendehantering och beställningar av telefonitjänster

Utveckling av Trimport® avtal

Bli av med pärmarna - abonnera på Trimport® avtal. Vi kommer också att addera moduler skräddarsydda för olika avtalsområden. Vi har en del i åtanke, men har du tips på nya avtalsområde är du välkommen att höra av dig. Kanske har du behov av någon modul som vi kan utveckla tillsammans…

Nya omkostnadsområden

I ett kommande steg kommer vi att addera datakommunikationstjänster och hantering av telefonihårdvara. På sikt vill vi bredda oss till andra områden än allmän avtalsuppföljning och telefoni/datakom.