Start > Nya versioner

Nya versioner

Version 1.0 av Trimport avtal

Version 1.0 av Trimport avtal lanserades 2013-11-27.

Version 1.1 av Trimport avtal

Version 1.1 omfattar löpande tillägg av nya och förbättrade funktioner från det att version 1.0 publicerades t o m 2014-03-04.

Version 1.2 av Trimport avtal

Version 1.2 omfattar nya och förbättrade funktioner publicerade 2014-04-03.  

Nya funktioner:

 • #0001711: För att undvika risken för att mejl som skickas från Trimport hanteras som skräppost av mottagarens mejlsystem har varningsmeddelanden adderats med tips om hur detta kan undvikas. Detta gäller utskick av användaruppgifter till nya användare, begäran om nytt lösenord och utskick av påminnelsemejl.

Layoutförbättringar:

 • #0001579: Statusmeddelanden presenteras tydligare (större radavstånd).
 • #0001609: Radavstånd och placering av knappar i formulär för uppföljningar korrigerade.
 • #0001639: Radavstånd och bristande linjering av fältnamn och fältinnehåll i formulär för Visa person korrigerade.

Buggfixar och dylikt:

 • #0000816: Fel eliminerat, som ledde till att ”back slash” (/) adderades i textfält när man skrev in citattecken.
 • #0000816: Fel eliminerat, som ledde till att systemet kraschade när man skrev in för långa texter i textfält.
 • #0000816: Lagt in funktion som förhindrar uppladdning av exekverbara filer (filer med ändelserna ”exe”, ”jar”, ”com”, ”pif”, ”bat” och ”src”).
 • #0001504: Fel i Internet Explorer vid visning av datumfält eliminerat (”x” som delvis dolde datum i datumfält).
 • #0001579: Ett antal statusmeddelanden har modifierats och förtydligats.
 • #0001579: En kryssruta för att kunna ange ”Vet inte” har adderats vid ”Har leverantören meddelats om utnyttjande av sådan option?”
 • #0001678: Försvunnet varningsmeddelande vid användande av för gammal version av webbläsare åter inlagt.
 • #0001744: Typer av telefonnummer som bara var avsedda för test och åtkomliga för Trimsofts personal var även tillgängliga i formuläret för registrering av nytt Trimport-konto.

Buggfixar och dylikt (löpande tillägg):

 • #0001579: Eliminerat fel i Internet Explorer vid visning av statusbesked.
 • #0001755:

Åtgärder under Administration av Trimport (enbart tillgänglig för Trimsofts personal):

 • #0001552: Layoutfel under Visa leveransområden (linjering av text i fält med fältnamn).
 • #0001742: Fel vid export till Excel under Användare och Abonnemang korrigerade.

Drift:

 • #0001402: Skript implementerat som kontrollerar att back-up till extern server tagits.
 • #0001725: Brandvägg (ip tables) aktiverad på vår virtuella server.
 • #0001724: I syfte att inte riskera tillgängligheten till Trimport avtal har Trimsofts hemsida flyttats till separat server.

Observera att förändringarna i vår driftmiljö inte omfattas av versionshanteringen, men vi passar ändå på att nämna vilka förbättringar som skett sedan föregående version av Trimport avtal släpptes.

Version 1.3 av Trimport avtal

Version 1.3 omfattar nya och förbättrade funktioner publicerade 2014-04-28.

Nya funktioner:

 • #0001703: I syfte att snabba upp och förenkla registreringen för avtal som löper med en initial bindningstid har funktion som föreslår att bindningstiden börjar löpa fr o m samma dag det trädde ikraft implementerats. Med hjälp av radioknappar kan man ändra detta val till ”Annat datum” eller ”Annan händelse”.
 • #0001703:  Förtydligande av fältnamn, ny lydelse ”Under initial bindningsperiod är avtalet bundet t o m”.
 • #0001703:  Ny funktion som beaktar fallet ”Annan händelse” (se första punkten ovan) som ännu inte inträffat, så att man istället för datum anger ”Initial bindningsperiods längd”.Kommentera denna sida