Start > Tjänster > Trimport® och tillgänglighet

Trimport® och tillgänglighet

En del av Trimport®-filosofin är att var och en ska hålla på med det de är bäst på. På så sätt skapar vi mest nytta till lägsta kostnad. I linje med den tanken körs Trimport® på servrar hos en extern part  specialiserad på virtuella servertjänster.

En sak vi är måna om är att Trimport®-tjänsterna ska ha en hög tillgänglighet. Vår strävan är att du ska kunna använda Trimport®-tjänsterna hela dygnet, veckans alla dagar, året runt. Att få detta att fungera ligger naturligtvis till del på oss själva, att vi bara släpper tjänster med väl testad programvara, så att vi, så långt det bara går, undviker att tjänsterna hänger sig eller att andra liknande problem inträffar. Men, lika viktigt är en stabil driftmiljö och att man bygger in en okänslighet för hårdvarufel och nätverksfel.

Servrarna har dubblerade komponenter såsom t ex speglade hårddiskar och dubbla centrala processorer, minnen, fläktar och strömförsörjningsaggregat. Skulle det bli strömavbrott tar leverantörens Universal Power Supply vid. Skulle det vara fråga om ett långvarigt strömavbrott tar dieselgeneratorer över strömförsörjningen. För att minimera risken för stopp orsakad av brand finns automatiska brandsläckningssystem. Anläggningarna är också säkerhetsklassade, vilket innebär att man uppfyller olika typer av säkerhetskrav med avseende på passagesystem, larm och kameraövervakning.

Vidare är leverantörens datahallar anslutna till Internet med separata, fysiska förbindelser och separata logiska accesser från olika leverantörer. Så om en kabel skulle grävas av eller om en operatör skulle få andra problem i sitt nät är risken minimal att Trimport® inte skulle vara åtkomligt.