Start > Tjänster > Trimport® och kakor

Trimport® och kakor

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor eller s k cookies, få tillgång till information om detta och syftet med användningen av kakor. Trimport® eller ”app.trimport.se” använder kakor. En kaka är en liten textfil som sparas på din dator. Ändamålet med en kaka kan variera och Trimport® använder två slags kakor.

En av kakorna är avsedd att hålla sessionen igång. En session påbörjas när du loggar in i Trimport® och avslutas när du loggar ut. Kakan gör det möjligt för Trimport® att förstå vilken dator Trimport® kommunicerar med och den gör det möjligt att tolka kommandon från användaren på ett korrekt sätt, t ex att du är inloggad och inte behöver logga in igen när du går från en webbsida till en annan. När du loggat ut raderas kakan från din dator. I kakan lagras bara ett sessions-id och vill du identifiera kakan, så heter den PHPSESSID.

Ändamålet med den andra typen av kakor är att spara dina egna inställningar, så att du inte behöver göra om dem varje gång du loggar in eller hoppar mellan olika sidor. Du kan t ex bestämma vilka kolumner du vill se när du öppnar sidor med tabeller. Dessa kakor heter ”COLUMN_VISIBILITY_SETTINGS_…”. De avslutande punkterna indikerar att den sista delen av filnamnet varierar beroende av sidan, t ex ”COLUMN_VISIBILITY_SETTINGS_ORGANISATIONS” för sidan med tabellvyn över registrerade organisationer. Den här typen av kakor lagras till dess de raderas från datorn.

Ingen information kommer från eller lämnas ut till tredje part.